English Through Drama

English Through Drama | 9/14/2017

English Through Drama

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Helen Doron English´i eriline metoodika pakub võimalus kaasata Teie lapsi Briti kultuurisse “English Through Drama” kursuse kaudu. Teatraalsed lavastused inglise keeles “British pantomime” stiilis. Lapsed võivad saada teatraalse kunsti aluseid mängulisel kujul laulude ja tantsude kaudu, kasutades palju erinevaid dekoratsioone ja kostüüme.Antud õppeviis aitab õppida nii keelt kui ka erinevate mängude ja rollide kaudu omandada mitmasuguseid teadmisi, mida edaspidi kasutada.

Kursuse lõpetamisel, detsembris, osalejad esitavad oma tehtud töö põhjal etenduse.

Vanus: 7-10 aastat.

Tunnid algavad septembri keskel.

Tund kestab 60 minutit.

13 tundi ja tasuta lisaproovi.

Kursus eeldab CD õppematerjalide kuulamist 2 korda päevas.

Registreerimine: info.lasnamae@helendoron.ee , tel. +372 55 63 9923


Уважаемые Родители!

Особая методика Helen Doron English предлагает, приобщить ваших детей к лучшим образцам британской культуры, через новый курс English Through Drama. Театральные постановки на английском языке в стиле British pantomime. В игровой форме: с песнями и танцами, использованием декораций и костюмов, дети смогут постичь основы театрального мастерства. Данный подход позволяет не только изучать язык, но и обыгрывая различные ситуации, в дальнейшем позволит увереннее использовать приобретенные знания.

По окончанию курса, в декабре, участники представят проделанную работу в форме спектакля.

Возраст 7-10 лет.

Занятия начинаются с середины сентября.

Продолжительность урока -  1 час.

13 занятий и дополнительные бесплатные репетиции.

Регистрация: info.lasnamae@helendoron.ee , тел. +372 55 63 9923